บริษัท มารีนเซฟตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

Marine Safety International Co.,Ltd.

บริษัท มารีนเซฟตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ได้ให้บริการขนส่งสินค้าทั่วราชอาณาจักร ในราคาที่ยุติธรรมและเป็ นกันเอง บริการด้วยความ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และมีระบบบริหารการจัดการมาตรฐานสากล ทั้งในด้านของเทคโนโลยี บุคลากร และ ความรับผิดชอบต่ออาชีพ

Address: 246/2 moo3 Samrong, Phrapradaeng, Samutprakarn 10130
Tel: 02-0346722, 02-0722295 Mobile: 061-6596363, 061-7829495
E-Mail: info@marinesafety.co.th

© Copyright 2010-2020 Marine Safety International Co.,Ltd. All rights reserved.